Národná prírodná pamiatka Čachtická jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 19
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 3 793 190 m2
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 2005
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MK SSR, Ministerstvo ŽP SR, KÚŽP v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996 - ú. od 1.11.1996, OP - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 5/2005 zo 7.12.2005 - účinnosť od 1.1.2006
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia ochranného pásma je zabezpečenie ochrany horninového masívu, v ktorom je situovaný podzemný systém Čachtickej jaskyne a súvisiace krasové javy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Čachtice
Katastrálne územie: Čachtice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 71
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00019_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0050 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00019_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0007 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00019_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0052 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00019_0068 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0069 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0074 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0075 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00019_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0057 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00019_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0056 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0060 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0061 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0062 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0063 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0064 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0065 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0066 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00019_0067 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam