Národná prírodná rezervácia Abrod

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 2
Výmera chráneného územia: 920 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č. 30 z 21.8.1964, úprava č. 58 906/64-osv./1 z 21.8.1964, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Chránené územie predstavuje lokalitu slatinnej vegetácie s vedecky významnými rastlinnými spoločenstvami a reliktnými a vzácnymi druhmi rastlín. Významná ornitologická lokalita. Využité je ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Veľké Leváre
Katastrálne územie: Veľké Leváre
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-41, 34-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 28
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00002_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00002_0064 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0030 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00002_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00002_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0054 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00002_0068 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0027 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00002_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00002_0022 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam