Národná prírodná rezervácia Čachtický hradný vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 20
Výmera chráneného územia: 561 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o.: vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana územia v S časti Malých Karpát - hradného vrchu s dominujúcou zrúcaninou povestného hradu. Geol. podklad je mezozoický, vyskytujú sa povrch. i podzemné kras. formy. Vzácna lesostepná vegetácia - mediteránne a xerotermné druhy. Vzácne druhy hmyzu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Višňové, Čachtice
Katastrálne územie: Višňové, Čachtice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 53
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00020_0036 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00020_0043 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00020_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0034 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00020_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0042 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00020_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0038 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00020_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0045 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00020_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0028 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00020_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0050 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00020_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0069 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0070 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0071 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00020_0072 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam