Národná prírodná rezervácia Čenkovská lesostep

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 21
Výmera chráneného územia: 796 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu teplomilných spoločenstiev piesočnatých biotopov Podunajskej nížiny s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín (škumpy vlasatej, kosatca piesočnatého, chvojníka dvojklasého, gypsomilky zväzkovitej piesočnej a i.) a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Mužla
Katastrálne územie: Mužla
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Mužla 45-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 53
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00021_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0045 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00021_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0042 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00021_0036 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00021_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0037 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00021_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0066 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0067 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0068 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0069 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0070 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00021_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0077 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0078 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00021_0079 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam