Národná prírodná rezervácia Čenkovská step

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 22
Výmera chráneného územia: 35 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1951
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Významná lokalita stepných spoločenstiev psamofytných rastlín a teplomilného hmyzu s najsevernejším európskym a jediným slovenským výskytom chvojníka dvojklasého (Ephedra distachya). Lokalita je reliktom pleistocénnych stepí z obdobia sprašových fáz.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Mužla
Katastrálne územie: Mužla
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Mužla 45-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 40
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00022_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0037 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00022_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0039 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00022_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0029 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00022_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00022_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0038 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00022_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00022_0040 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam