Národná prírodná rezervácia Dobročský prales

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 241
Výmera chráneného územia: 1 038 500 m2
Výmera ochranného pásma: 1 004 400 m2
Rok vyhlásenia: 1913
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Min.pôdohospodárstva v Budapešti z r.1913 č.127663/Z-B-1/1913, Úprava MK SSR č.1499/1972-OP z 6.3.1972, Vyhláška MŽP SR č.83/1993 Z.z. z 23.3.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Dôvodom ochrany je zachovanie pralesa vyznačujúceho sa rozmanitými ,veľmi premenlivými formami štruktúry, čo umožňuje sledovať celý vývojový cyklus, od vzniku náletu až do zániku prestárnutých jedincov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Čierny Balog
Katastrálne územie: Čierny Balog
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-24, 36-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 29
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00241_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0024 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00241_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00241_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0047 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany správe katastra
ŠZ_M_00241_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0041 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00241_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00241_0046 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam