Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1099
761 Važecká dolina NPR 11 858 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
463 Važecká jaskyňa NPP 0 1968 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Slovenská národná rada, Ministerstvo kultúry SSR
180 Včelár NPR 87 600 1983 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry SSR
181 Včelíny PP 12 935 1990 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
762 Velická dolina NPR 12 172 200 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
465 Veľká Bránica NPR 3 320 900 1967 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1170 Veľká dolnosokolská jaskyňa PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP Trnava
182 Veľká Javorina PR 829 800 1988 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR
1755 Veľká ľadová priepasť NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
466 Veľká Lučivná PR 663 800 1967 ŠOPSR - NP Malá Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1169 Veľká pec PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP Trnava
1243 Veľká Pivnica PP+ 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, Okresný úrad Košice
467 Veľká Rača NPR 3 130 000 1976 ŠOPSR - CHKO Kysuce Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
468 Veľká skala NPR 592 000 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
469 Veľká Skalná NPR 6 452 300 1988 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky