Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1105
1075 Jazerinky CHA 68 825 2000 ŠOPSR - CHKO Záhorie Krajský úrad v Bratislave
950 Levický park CHA 17 277 1984 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Leviciach
963 Svätopeterský park CHA 51 602 1981 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Komárne
1193 Rudava CHA 19 586 600 2010 ŠOPSR - CHKO Záhorie KÚŽP v Bratislave
1196 Oborínske jamy CHA 84 300 2011 ŠOPSR - CHKO Latorica Krajský úrad životného prostredia Košice
1198 Slaná CHA 352 310 2011 ŠOPSR - NP Slovenský kras Krajský úrad životného prostredia Košice
1200 Lúky pod Ukorovou CHA 121 300 2011 ŠOPSR - NP Muránska planina Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
971 Seredský park CHA 84 163 1983 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
960 Novoveský park CHA 65 900 1982 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre
1201 Lúka pod cintorínom CHA 49 700 2011 ŠOPSR - NP Muránska planina Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1191 Soví les CHA 418 700 2010 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava KÚŽP v Bratislave
1177 Čiližské močiare CHA 886 569 2009 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad životného prostredia v Trnave
1130 Chorvátske rameno CHA 98 463 2003 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Krajský úrad v Bratislave
770 Alúvium Blhu CHA 27 909 1991 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
771 Meandre Kamenistého potoka CHA 0 1991 ŠOPSR - CHKO Poľana Okresný úrad životného prostredia Banská Bystrica