Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1105
700 Valalská voda PR 144 279 1980 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1104 Kusá hora PR 61 579 2001 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Krajský úrad v Nitre
42 Hájnica PR 22 283 1967 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Komisia Slovenskej národnej rady pre kultúru a informácie
52 Chotínske piesky PR 70 230 1953 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
297 Kamenné more PR 133 000 1923 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Ministerstvo kultúry SSR
640 Pod Beskydom PR 84 546 1988 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
642 Pod Fabiankou PR 12 205 1982 ŠOPSR - NP Slovenský kras Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1078 Komočín PR 4 892 2000 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Krajský úrad v Nitre
1010 Muráň PR 1 806 600 1996 ŠOPSR - NP Slovenský raj Okresný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi
1017 Sokolec PR 732 200 1997 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Krajský úrad v Banskej Bystrici
714 Zámutovská jelšina PR 6 600 1981 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
103 Marcelovské piesky PR 44 695 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
545 Hlinianska jelšina PR 461 500 1981 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
462 Úplazíky PR 311 900 1974 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
276 Ivachnovský luh PR 100 400 1982 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR