Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1098
1132 Vlčia PR 212 400 2004 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Krajský úrad životného prostredia v Prešove
1254 Vihorlatský prales PR 21 605 440 2020 ŠOPSR - CHKO Vihorlat vláda SR
1125 Gajdošovo PR 182 819 2002 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajský úrad v banskej Bystrici
798 Bogdalický vrch PR 332 000 1993 ŠOPSR - CHKO Záhorie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
803 Hetméň PR 147 100 1993 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
74 Kňaží stôl PR 883 100 1988 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
862 Ortov PR 148 482 1993 ŠOPSR - CHKO Latorica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
866 Šípková PR 1 563 200 1993 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
867 Švábovská stráň PR 182 579 1993 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1023 Kojatín PR 686 300 1997 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Krajský úrad v Banskej Bystrici
819 Štokeravská vápenka PR 127 085 1993 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Ministerstvo zivotneho prostredia SR
753 Skalka PR 361 500 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
94 Lošonský háj PR 242 600 1984 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
731 Bôrik PR 207 400 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
732 Čikovská PR 62 000 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie