Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1105
1118 Nesvadské piesky CHA 353 160 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Vláda SR
1255 Lido OcCHU 82 000 2020 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Mesto Piešťany
1252 Vinište CHA 57 885 2020 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Vláda SR
1251 Bradlo CHA 0 2020 ŠOPSR - NP Muránska planina Vláda SR
1250 Sad SNP OcCHU 19 349 2020 ŠOPSR - NP Malá Fatra Mesto Žilina
1248 Roháčia PR 173 970 2019 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Okresný úrad Banská Bystrica
1249 Jazvinská jaskyňa PP+ 0 2019 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Okresný úrad Banská Bystrica
1246 Dedovec OcCHU 920 908 2017 ŠOPSR - CHKO Poľana Mesto Sliač
1239 Ostriež OcCHU 201 800 2017 Iný subjekt Mesto Brezová pod Bradlom
1238 Zámocký park v Hlohovci OcCHU 334 186 2017 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Mesto Hlohovec
1247 Obecné chránené územie obce Dolná Streda OcCHU 2017 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Obec Dolná Streda
1245 Obecné chránené územie Mesta Veľký Šariš OcCHU 195 580 2016 ŠOPSR - regionálna správa Prešov Mesto Veľký Šariš
1237 Barania zem OcCHU 8 153 2016 ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom
1233 Borsukov vrch PR 1 467 900 2015 ŠOPSR - NP Poloniny vláda SR
1218 Beležír CHA 616 744 2012 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina KÚŽP v Banskej Bystrici