Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1099
1238 Zámocký park v Hlohovci OcCHU 334 186 2017 Obec Mesto Hlohovec
1250 Sad SNP OcCHU 19 349 2020 Obec Mesto Žilina
1255 Lido OcCHU 82 000 2020 Obec Mesto Piešťany
1247 Obecné chránené územie obce Dolná Streda OcCHU 2017 Obec Obec Dolná Streda
1237 Barania zem OcCHU 8 153 2016 Obec Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom
1245 Obecné chránené územie Mesta Veľký Šariš OcCHU 195 580 2016 Obec Mesto Veľký Šariš
1246 Dedovec OcCHU 920 908 2017 Obec Mesto Sliač
1239 Ostriež OcCHU 201 800 2017 Obec Mesto Brezová pod Bradlom
775 Chvojnica PP 316 515 1991 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
885 Petrová PP 29 100 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
46 Hornozávrská mokraď PR 15 017 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1035 Drietomica PP 157 240 1997 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
75 Kňaží vrch PR 1 509 400 1988 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
109 Mokvavý prameň PP 20 989 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
192 Záhradská PR 12 823 1984 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry SSR