Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1098
1239 Ostriež OcCHU 201 800 2017 Iný subjekt Mesto Brezová pod Bradlom
140 Považský Inovec PR 354 200 1988 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
775 Chvojnica PP 316 515 1991 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
885 Petrová PP 29 100 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
46 Hornozávrská mokraď PR 15 017 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1035 Drietomica PP 157 240 1997 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
876 Lednické skalky PP 27 135 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici
896 Žalostiná PP 21 199 1994 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
898 Šifflovské PP 18 544 1994 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
840 Nebrová PR 533 000 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
791 Raková PP 86 045 1992 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
793 Bučkova jama PP 409 100 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
480 Vršatské bradlá PR 823 900 1970 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
880 Dračia studňa PP 75 800 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresny urad zivotneho prostredia v Povazskej Bystrici
881 Krivoklátske lúky PP 43 297 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostriedia v Považskej Bystrici