Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1105
1239 Ostriež OcCHU 201 800 2017 Iný subjekt Mesto Brezová pod Bradlom
141 Prepadlisko PR 78 295 1986 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
16 Brehové porasty Dubovej PP 0 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný národný výbor v Trenčíne
480 Vršatské bradlá PR 823 900 1970 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
880 Dračia studňa PP 75 800 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresny urad zivotneho prostredia v Povazskej Bystrici
881 Krivoklátske lúky PP 43 297 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostriedia v Považskej Bystrici
775 Chvojnica PP 316 515 1991 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
885 Petrová PP 29 100 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
46 Hornozávrská mokraď PR 15 017 1983 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
820 Švibov PR 34 200 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Ministerstvo životného prostredia SR
787 Grúň PP 160 100 1992 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
1016 Jachtár PR 316 700 1997 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Krajský úrad v Trenčíne
876 Lednické skalky PP 27 135 1993 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici
896 Žalostiná PP 21 199 1994 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici
898 Šifflovské PP 18 544 1994 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Senici