Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1098
500 Belianske lúky NPR 894 206 1983 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
758 Štôlska dolina NPR 7 399 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
757 Surovec PR 417 500 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
211 Bešeňovské travertíny PP 7 323 1951 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR
761 Važecká dolina NPR 11 858 600 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
462 Úplazíky PR 311 900 1974 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
276 Ivachnovský luh PR 100 400 1982 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR
740 Jedliny PR 328 900 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
742 Kôprová dolina NPR 32 209 200 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
317 Kotlový žľab NPR 707 700 1926 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo kultúry SSR
867 Švábovská stráň PR 182 579 1993 ŠOPSR - TANAP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
752 Pramenište NPR 455 700 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
753 Skalka PR 361 500 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
754 Skalnatá dolina NPR 10 690 500 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie
727 Belianske Tatry NPR 54 076 500 1991 ŠOPSR - TANAP Slovenská komisia pre životné prostredie