Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1098
330 Kysucká brána PP 6 120 1973 ŠOPSR - NP Malá Fatra -
1157 Šarkanova diera PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň -
1189 Záhrada CHA 200 256 2010 ŠOPSR - CHKO Ponitrie -
1180 Mažarná PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň -
1252 Vinište CHA 57 885 2020 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Vláda SR
1118 Nesvadské piesky CHA 353 160 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Vláda SR
1251 Bradlo CHA 0 2020 ŠOPSR - NP Muránska planina Vláda SR
1256 Marcelovské piesky CHA 420 490 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1253 Rydošová PR 883 470 2020 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty vláda SR
1259 Čenkov CHA 2 548 700 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1260 Panské lúky CHA 688 100 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1258 Kamenínske slaniská CHA 1 194 971 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR
1233 Borsukov vrch PR 1 467 900 2015 ŠOPSR - NP Poloniny vláda SR
1254 Vihorlatský prales PR 21 605 440 2020 ŠOPSR - CHKO Vihorlat vláda SR
1257 Síky CHA 401 153 2020 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy vláda SR