Prírodná rezervácia Bindárka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 10
Výmera chráneného územia: 89 829 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6913/1983-32 z 31.10.1983, 4. stupeň o. - v. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu uceleného komplexu močiarnych i mezofilných aluviálnych biocenóz s bohatým zastúpením charakteristických i existenčne ohrozených zriedkavých druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Soblahov
Katastrálne územie: Soblahov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00010_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00010_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00010_0030 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam