Národná prírodná pamiatka Obrovská priepasť

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1005
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1996
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana jaskyne v Slov.krase v planine Dolný vrch, v ktorej je najhlbšou priepasťou v sl.časti. Celková hĺbka je 103 m. Najbohatšia sintr.výzdoba je v časti Galéria. J. je jednou z reprezent.lokalít svet.prír.a kult.dedičstva "J. Slov.a Aggtelek. krasu".
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Jablonov nad Turňou
Katastrálne územie: Jablonov nad Turňou
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Turňa nad Bodvou 37-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam