Chránený areál Knola

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1009
Výmera chráneného územia: 2 200 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1996
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Okresného úradu životného prostredia v Spišskej Novej Vsi č. 2/1996 z 21.3.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Slovenský raj
Predmet ochrany: Ochrana rôznorodých zložiek prír.prostredia, hodnotných hôľ. porastov, rašelin.pramenísk, skál a fragmentov pôvod.lesov v okolí kóty Veľká Knola (1266 m n.m.) vo Volov.vrchoch. Mnoho ohroz.a chránených druhov rastlín a živočíchov, biotop hlucháňa.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Spišská Nová Ves, Mlynky
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves, Mlynky
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-12 ŠMO 1:5000: aj Nálepkovo 7-0, 8-0
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam