Prírodná rezervácia Malý ostrov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 102
Výmera chráneného územia: 83 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životneho prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993 - účinnosť od 1.5.1993, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom ochrany v PR je zachovanie fragmentu zachovalého lužného lesa s hniezdiskami vodného vtáctva v poľnohospodárskej krajine Podunajskej nížiny. Výskytujú sa tu vzácne taxóny flóry a fauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Kameničná
Katastrálne územie: Kameničná
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Zámky 45-41, Komárno 45-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00102_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0033 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00102_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00102_0035 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam