Národná prírodná rezervácia Skalka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1024
Výmera chráneného územia: 26 598 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: 1999
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajsky úrad v Banskej Bystrici, Ministerstvo ŽP SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Banskej Bystrici č. 5/1997 z 23.1.1997 Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.112/1999 Z.z. z 3.5.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia NPR je ochrana ekosystémov montánnej a vysokohorskej glaciálno-hôľnej krajiny v Z časti Nízkych Tatier s výskytom významných floristických a faunistických prvkov. Centrum areálu úspešne introdukovaného kamzíka vrchovského tatranského.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Dolná Lehota, Jasenie
Katastrálne územie: Dolná Lehota, Jasenie
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-21 Mýto pod Ďumbierom M 34-112-A,Lipt.Lúžna M 34-111-B
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam