Chránený areál Rieka Orava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1034
Výmera chráneného územia: 4 417 463 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Žiline č. 1/1997 z 12.8.1997 - ú. od 15.12.1997, územie čiastočne zasahuje do ochranného pásma NP Malá Fatra
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana komplexu zachovalých riečnych ekosystémov s funkciou biokoridoru nadregionálneho významu s bohatým druhovým zastúpením fauny a flóry a biotopov mnohých chránených, vzácnych a ohrozených druhov organizmov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín, Tvrdošín
Obec: Žaškov, Dolný Kubín, Oravská Poruba, Bziny, Tvrdošín, Sedliacka Dubová, Krivá, Horná Lehota, Kraľovany, Oravský Podzámok, Párnica, Veličná, Istebné, Medzibrodie nad Oravou, Podbiel, Dlhá nad Oravou, Nižná
Katastrálne územie: Žaškov, Malý Bysterec, Zábrež, Bziny, Krásna Hôrka, Veľký Bysterec, Záskalie, Sedliacka Dubová, Dolný Kubín, Mokraď, Krivá, Horná Lehota, Kraľovany, Oravský Podzámok, Párnica, Tvrdošín, Veličná, Istebné, Medzibrodie nad Oravou, Podbiel, Poruba-Geceľ, Dolná Lehota, Kňažia, Dlhá nad Oravou, Nižná
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-32,26-34,26-41,ŠMO1:5000:RK6-0,DK 0-6a7,1-7a8, 2-8,3-8a9,4-9,5-9,6-9,Trst.3-2a3,4-3,5-3a4,6-4až6,7-5 a6,8-5a6,9-5až7
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam