Prírodná rezervácia Bujakov vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1043
Výmera chráneného územia: 12 581 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1997
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajsky urad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KU v Banskej Bystrici c.20/1997 z 30.7.1997 - ú. od 6.3.1998, VZV KÚ v Banskej Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany - ú. od 1.4.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Koncentrovany vyskyt ponikleca velkokveteho. Jedna z najsevernejsich lokalit stredoslovenskeho regionu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Veľká Lehota, Nová Baňa
Katastrálne územie: Veľká Lehota, Nová Baňa
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam