Prírodná pamiatka Mitická slatina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 106
Výmera chráneného územia: 28 315 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1985
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie Okresného národného výboru v Trenčíne č. 7 z 24.9.1985, 4. stupeň o. - VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu zvyšku slatinného rašeliniska ako útočišťa mokradnej fauny a flóry i geologického útvaru pre vedecké a výskumné ciele, ako aj významnú ekostabilizačnú funkciu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčianske Mitice
Katastrálne územie: Trenčianske Mitice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00106_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00106_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00106_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00106_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam