Chránený areál Dekretov porast

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1070
Výmera chráneného územia: 62 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajsky urad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vseobecne zavazna vyhlaska KU v B.Bystrici c.24/1999 z 11.8.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Uzemie predstavuje ukazku z mala este jestvujucich porastov zalozenych vyznamnym lesnickym priekopnikom 19. st. Jozefom Dekretom - Matejovie. Najcennejsie v tomto vekove i strukturalne roznorodom poraste su stare exeplare smrekovce,jedlesmreka a buka.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Staré Hory
Katastrálne územie: Staré Hory
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam