Chránený areál Devínske alúvium Moravy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1072
Výmera chráneného územia: 2 531 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1999
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 5/1999 z 3.9.1999
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Ochrana prír. prostredia inund. pásma rieky Moravy s jej ramen. sústavou, ochrana lúč., močiarnych a les. spoločenstiev s bohatstvom rastl. a živoč. druhov, z kt. sú mnohé vzácne a ohrozené. Dôvodom je aj zachovanie typického rázu nížinnej luž. krajiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava - Devín
Katastrálne územie: Devínska Nová Ves, Devín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Devínska Nová Ves 44-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam