Chránený areál Dolná Zálomská

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1084
Výmera chráneného územia: 24 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajsky urad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KU v Banskej Bystrici c.3/2000 z 25.2.2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Uzemie je mozaikou mezofilnych lucnych a mokradnych spolocenstiev. Ide o lokalitu s mimoriadnou diverzitou rastlinnych spolocenstiev na malej ploche, ktora je podmienena roznorodostou stanovistnych podmienok, najma vlhkostnym gradientom a expoziciou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Očová
Katastrálne územie: Očová
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam