Prírodná rezervácia Dedinská hora

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1089
Výmera chráneného územia: 117 980 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2000
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajsky urad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: VZV KU v Banskej Bystrici c.15/2000 z 2.5.2000
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Uzemie preedstavuje typicku xerotermnu lokalitu lesnej a lesotepnej vegetacie duboveho veget. stupna viazanu na panonsku fytogeograficku oblast s vyskytom viac ako 6 ohrozenych taxconov vyssich rastlin a stavovcov yaradenych do "Cervenej knihy"
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Muľa
Katastrálne územie: Muľa
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam