Chránený areál Jarovská bažantnica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1097
Výmera chráneného územia: 782 579 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 1/2001 z 8.6.2001
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: CHA je vyhlásený z dôvodu významnosti ako prvku ekologickej stability v poľnohospodárskej a urbanizovanej krajine a ako jediný kompaktne zachovaný barokový krajinný útvar.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - Jarovce
Katastrálne územie: Jarovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-23, 24, 42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 3
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
Vyhláška CHA Jarovská bažantnica Vyhláška CHA Jarovská bažantnica 1 / 3 30.12.1899 30.12.1899 - 30.12.1899 Zobraziť sken
Vyhláška CHA Jarovská bažantnica Vyhláška CHA Jarovská bažantnica 2 / 3 - Zobraziť sken
Vyhláška CHA Jarovská bažantnica Vyhláška CHA Jarovská bažantnica 3 / 3 30.12.1899 30.12.1899 - 30.12.1899 Zobraziť sken

Späť na zoznam