Národná prírodná rezervácia Svrčinník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1110
Výmera chráneného územia: 2 224 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2001
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Banskej Bystrici č. 4/2001 z 15.8.2001
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana zachov.komplexu klimax.les.spoločenstiev Kremn. vrchov vo 4.až 7.veg.stupni s prir.drev.zložením a typickou prirodz.štruktúrou, miestami až prales.charakteru, na kt.sú viazané mnohé chránené a ohroz.druhy fauny mont.stupňa Z. Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický, Žilinský
Okres: Banská Bystrica, Turčianske Teplice
Obec: Kordíky, Horná Štubňa, Čremošné, Dolný Harmanec, Turček
Katastrálne územie: Kordíky, Horná Štubňa, Čremošné, Dolný Harmanec, Horný Turček
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kremnica 36-13, Banská Bystrica 36-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam