Prírodná pamiatka Nitrica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 112
Výmera chráneného územia: 29 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Topoľčanoch
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie Okresného národného výboru v Topoľčanoch z 13.2.1986 č. 22/G/3/1986 - účinnosť od 1.4.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Zvyšky pôvodného toku riečky Nitrica so zachovalým brehovým porastom a lužným lesom v severnom výbežku Podunajskej nížiny. Lokalita je dôležitá z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Hradište, Skačany
Katastrálne územie: Hradište, Skačany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-24, 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00112_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00112_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00112_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00112_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00112_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00112_0016 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam