Prírodná pamiatka Vyvieračka pod Bachárkou

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 115
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 34 700 m2
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č.2966/1982-32 z 30.4.1982 - ú. od 1.7.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana ojedinelého krasového javu - vyvieračky - na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Dobrá Voda
Katastrálne územie: Dobrá Voda
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-31 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Občasná vyvieračka pod Bacharkou
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00115_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0012 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00115_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00115_0018 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam