Prírodná pamiatka Obtočník Váhu

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 116
Výmera chráneného územia: 13 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie Okr. národného výboru v Trenčíne č. 3 zo dňa 19.8.1983 - ú. od 19.8.1983, 4. stupeň o. - VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.03
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Unikátny geomorfologický útvar na strednom Považí, kde je možné študovať vývoj, ktorý prekonalo alúvium Váhu po pleistocénnom zaľadnení. Dôležitá ekostabilizačná plocha v okolitej poľnohospodárskej krajine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Hrádok
Katastrálne územie: Hrádok
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00116_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00116_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00116_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00116_0005 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam