Prírodná rezervácia Orlie skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 119
Výmera chráneného územia: 312 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 60/1984-32 z 30.4.1984 - úč. od 1.5.1984, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu genofondu chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Šterusy
Katastrálne územie: Šterusy
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00119_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00119_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00119_0021 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam