Prírodná rezervácia Bokrošské slanisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 12
Výmera chráneného územia: 140 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu zvyškov slaniska Podunajskej nížiny so zriedkavou slanomilnou vegetáciou. Jeden z posledných najsever. vysunutých výbežkov soľ. maďarských púst, kt. patria do typu soľ. stepí rusko-ázijských - doklad pestrosti našej kveteny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Iža
Katastrálne územie: Iža
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Komárno 45-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00012_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00012_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00012_0037 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam