Prírodná pamiatka Drietomské bradlo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 120
Výmera chráneného územia: 39 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozh. Školskej a kultúrnej komisie ONV v Trenčíne č. 1539-škol. z 30.11.1965, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je dôležité z hľadiska geologického. Ide o jediné miesto v Západných Karpatoch, kde v súvislom profile vystupuje vrchný trias vo fácii kremencov, pieskovcov a bridlíc v Kysuckej sérii bradlového pásma. CHÚ je využité ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Drietoma
Katastrálne územie: Drietoma
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-12 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Ostrá Hôrka
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00120_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00120_0003 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam