Prírodná rezervácia Kopáčsky ostrov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 121
Výmera chráneného územia: 826 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 7439/1976-OP z 30.10.1976 - účinnosť od 1.11.1976
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu mozaiky špecifických stepných a lesostepných spoločenstiev a ukážok lesných spoločenstiev lužných porastov a na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava 44-23, 24, 42 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Ostrov Kopáč
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00121_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00121_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00121_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00121_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00121_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00121_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00121_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00121_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00121_0020 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam