Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 122
Výmera chráneného územia: 549 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988,4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu zriedkavej flóry, zachovalých lesostepných spoločenstiev a lužného lesa Podunajskej nížiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - Čunovo
Katastrálne územie: Čunovo
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-23, 24, 42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 61
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00122_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0049 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0052 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0053 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0055 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0056 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0057 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0058 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0059 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0060 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00122_0085 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0086 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00122_0087 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam