Prírodná pamiatka Kamenná diera

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1221
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2012
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, KÚŽP v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 7/2012 z 25. apríla 2012 - účinnosť od 1.6.2012 - verejnosti voľne prístupná jaskyňa
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Jaskyňa prístupnánávštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam