Národná prírodná rezervácia Ostrov orliaka morského

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 123
Výmera chráneného územia: 227 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Územie predstavuje v súčasnej dobe jeden z posledných zvyškov prirodzených, pravidelne zaplavovaných dunajských lužných lesov, ako biotop vzácnych a existenčne ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Baka
Katastrálne územie: Baka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 25
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00123_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0042 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0019 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00123_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00123_0063 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam