Prírodná pamiatka Partizánska jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1232
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2015
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, Okresný úrad Trenčín
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Okresného úradu Trenčín z 30. 11. 2015, ktorou sa vyhlasuje verejnosti voľne prístupná Partizánska jaskyňa - účinnosť od 1.1.2016
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Katastrálne územie: Považská Teplá
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam