Prírodná pamiatka Zlá diera

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1240
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2017
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, Okresný úrad Prešov
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Okresného úradu Prešov č. 1/2017 zo dňa 17. marca 2017 o Návštevnom poriadku PP jaskyňa Zlá diera - ú. od 15.4.2017
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Účelom vyhlášky je prispieť k ochrane prírodnej pamiatky jaskyňa Zlá diera (ďalej len „jaskyňa“) a jej únosnému využívaniu na kultúrno-výchovné účely úpravou podrobností o územnej ochrane a využívaní jaskyne a o správaní sa jej návštevníkov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrálne územie:
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam