Prírodná pamiatka Malá Pivnica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1242
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 2017
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: NR SR, Okresný úrad Košice
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška OÚ Košice č. 1/2017 z augusta 2017, ktorou sa vyhlasujú verejnosti voľne prístupné jaskyne Malá pivnica a Veľká pivnica a vydáva sa ich n. poriadok
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Jaskyne M. Pivnica a V. Pivnica sú prístupné návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a historických hodnôt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Krásnohorské Podhradie
Katastrálne územie: Krásnohorské Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam