Prírodná pamiatka Jazvinská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1249
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2019
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad Banská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška OÚ B. Bystrica č. 2/2019 z 19.2.2019, ktorou sa vyhlasuje ver. voľne prístupná jaskyňa Jazvinská jaskyňa a vydáva sa jej n.poriadok - ú. od 1.4.2019
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Jaskyňa je prístupná návštevníkom za účelom zotavenia a poznávania jej prírodných a historických hodnôt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany:
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Malá Lehota
Katastrálne územie: Malá Lehota
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam