Národná prírodná rezervácia Parížske močiare

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 126
Výmera chráneného územia: 1 840 464 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Jedna z najhodnotnejších a posledných pôvodných lokalít vodnej avifauny v SR. Sev. okraj areálu a jedinú lokalitu v SR tu má šašiniarik tenkozobí. Vodné biocenózy sú stanovišťami najmä divých kačíc a lysiek. Rezervoár vody v krajine a kvalitnej trstiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nová Vieska, Gbelce
Katastrálne územie: Nová Vieska, Gbelce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Gbelce 45-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 24
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00126_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0047 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00126_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0041 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0054 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0064 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00126_0065 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam