Národná prírodná rezervácia Patianska cerina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 127
Výmera chráneného územia: 265 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1927
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ŠPÚ v Prahe, Povereníctvo ŠVU, Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 1553/1983-32 z 31.3.1983 - účinnosť od 1.5.1983
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana najzachovalejších ukážok cerových porastov pahorkatín južného Slovenska na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Veľký Ďur
Katastrálne územie: Dolný Ďur
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Levice 45-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00127_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0057 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00127_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00127_0061 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam