Prírodná rezervácia Pod Holým vrchom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 132
Výmera chráneného územia: 129 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č.1161/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana sucho- a teplomilnej vegetácie Malých Karpát s chránenými a ohrozenými druhmi. Územie predstavuje jednu z mála lokalít s masovým výskytom hlaváčika jarného v CHKO Malé Karpaty.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Dolný Lopašov
Katastrálne územie: Dolný Lopašov
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00132_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0010 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00132_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00132_0024 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam