Prírodná rezervácia Pod Homôľkou

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 133
Výmera chráneného územia: 76 076 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 o CHN - ú. od 1.9.1988, Všeob. záväz. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003 - 4. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana chránených a ohrozených druhov rastlín v lúčnych ekosystémoch Strážovských vrchov. Významná je populácia žltohlavu najvyššieho (Trollius altissimus).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Dolná Poruba
Katastrálne územie: Dolná Poruba
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Pod Homôlkou
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00133_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00133_0010 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00133_0028 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam