Chránený areál Poľovnícky les

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 135
Výmera chráneného územia: 75 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR z 30.6.1988 č. 1163/1988-32 o CHŠP Poľovnícky les a Bajdel - účinnosť od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené za účelom sledovania vývoja porastov topoľa bieleho (Populus alba) na Podunajskej nížine, dôležitých z vedeckovýskumného a náučného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - Podunajské Biskupice
Katastrálne územie: Podunajské Biskupice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava 44-23, 24, 42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00135_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0029 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00135_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00135_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam