Národná prírodná rezervácia Pohanská

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 136
Výmera chráneného územia: 1 289 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3480/1980-32 z 31.5.1980 - účinnosť od 1.6.1980
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev na vápencoch, krasových javov a významných archeologických nálezísk na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Plavecké Podhradie
Katastrálne územie: Plavecké Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00136_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00136_0029 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00136_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00136_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00136_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00136_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00136_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00136_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00136_0008 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam