Prírodná rezervácia Prepadlisko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 141
Výmera chráneného územia: 78 295 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 2914/1986-32 z 31.3.1986 - účinnosť od 1.7.1986, VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - 4. stupeň o. - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu slatinnej jelšiny s močiarnymi spoločenstvami v Považskom podolí, dôležitej z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Chocholná - Velčice, Kostolná - Záriečie
Katastrálne územie: Chocholná-Velčice, Kostolná-Záriečie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Strání 35-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00141_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00141_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00141_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00141_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00141_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00141_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00141_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00141_0004 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00141_0036 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam