Prírodná rezervácia Prieľačina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 142
Výmera chráneného územia: 358 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988, štand. názov - rozh. ÚGKK SR č. P-7023/2010 z 26.11.2010 (ú. od 1.1.2011)
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých sutinových lesov Považského Inovca s prirodzenými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky, Trenčiansky
Okres: Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom
Obec: Podhradie, Hôrka nad Váhom
Katastrálne územie: Podhradie, Hôrka nad Váhom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Prieľačina
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00142_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00142_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00142_0036 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam