Prírodná rezervácia Révajovská pustatina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 146
Výmera chráneného územia: 6 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Ochrana zriedkavého biotopu húb na Podunajskej nížine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Hurbanovo
Katastrálne územie: Hurbanovo
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Zámky 45-41 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Révayovská pustatina
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00146_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0010 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00146_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00146_0030 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam